Prijsvraag voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor prijsvraag/winactie zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de Facebookpagina, website en alle andere sociale media van deTipsters. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie:

01) Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

02) deTipsters is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat deTipsters daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door deTipsters op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

03) Door deel te nemen aan deze actie gaat u automatisch akkoord met de actievoorwaarden.

04) De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

05) deTipsters selecteert op basis van de actie een winnaar. Als het niet om loting gaat maar om een keuze dan is deze volledig subjectief en voorbehouden aan deTipsters. De gekozen reacties moeten binnen het genoemde termijn zijn geplaatst. Maar het tijdstip van de geplaatste reactie heeft geen invloed op de winkans. Als er dubbele antwoorden zijn, kiest of loot deTipsters een winnaar, afhankelijk van de actie.

06) De winnaar dient binnen twee weken te reageren, anders vervalt het recht op de gewonnen prijs.

07) De door de winnaar verstrekte persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres) worden niet verstrekt aan derden.

08) Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België of zonder verblijfplaats in Nederland en België.

09) Winnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

10) deTipsters is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelnemen aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de prijsvraag/winactie of de aanwijzing van de winnaar.

11) deTipsters is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie.

12) De kans om te winnen is gelijk voor alle deelnemers.

13) Deze promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of geassocieerd met Facebook.

14) Facebook helpt deTipsters niet bij het beheer van de promotie en deTipsters gaat ermee akkoord dat de dienst van Facebook voor het beheren van de promotie op eigen risico wordt gebruikt.

15)  Promoties mogen worden beheerd op pagina’s of in Facebook-apps. Persoonlijke tijdlijnen en vriendschappen mogen niet worden gebruikt voor het beheer van promoties (‘Deel op je tijdlijn om mee te doen’, ‘Deel op de tijdlijn van je vrienden voor grotere kans op prijzen’ en ‘Tag je vrienden in dit bericht om mee te doen’ zijn bijvoorbeeld niet toegestaan).

16) De werkelijke prijs kan afwijken van de promotiefoto.

 

Voor eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het e-mailadres van deTipsters: detipsters1@gmail.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. deTipsters zal zo spoedig mogelijk reageren.